Proktologia w Rzeszowie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz posiadam tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej. W latach 2007-2012 pracowałem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Centrum Urazów Wielonarządowych Szpitala Wojewódzkiego im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie a następnie podjąłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy ulicy Szopena w Rzeszowie (2012-2019r.). Specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej uzyskałem w roku 2014. Następnie w roku 2016 rozpocząłem drugą specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej uzyskując tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej w 2019 r. Uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych w 2020 roku w Łodzi w związku z wieloletnimi badaniami nad rakiem odbytnicy. Obecnie wykonuję rozległe operacje onkologiczne, głównie w technikach małoinwazyjnych/laparoskopowych związanych z nowotworami jelita grubego i nadnerczy. Obecnie powyższe operacje wykonuję w szpitalu Profamilia oraz MSWiA. 

Zabiegi proktologiczne obejmujące wszystkie nawet najtrudniejsze aspekty tej dziedziny wykonuję od wielu lat. Obecnie operacje te przeprowadzam w Szpitalu ProFamilia. Nowością jest zastosowanie w tego typu operacjach lasera chirurgicznego, znacznie przyspieszającego leczenie i poprawiającego jego jakość. Zastosowanie łączonych tzw hybrydowych technik leczenia szczelin odbytu pozwala zminimalizować ryzyko nietrzymania stolca do minimum.

Jestem uczestnikiem badań naukowych oraz autorem i współautorem  prac naukowych w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej. Brałem udział w wielu zagranicznych szkoleniach i stypendiach o tematyce chirurgii małoinwazyjnej  (m.in. laparoskopowej) gdzie pod okiem najlepszych specjalistów jak Prof. Rullier w Bordeaux we Francji doskonaliłem techniki operacyjne w zakresie chirurgii jelita grubego. Uczestniczyłem w organizowaniu wielu kursów i konferencji naukowych oraz warsztatów laparoskopowych z udziałem zagranicznych chirurgów.

Uczestniczyłem w wielu kursach związanych z zastosowaniem lasera proktologicznego w schorzeniach takich jak choroba hemoroidalna, szczelina odbytu, przetoki okołoodbytnicze czy też torbiele pilonidalne. Stosuję z powodzeniem laser w większości tych chorób znacznie ograniczając rozległość interwencji chirurgicznej, dolegliwości bólowe czy też powrót pacjenta do normalnego życia.

Proktologii przez lat 10 uczyłem się u mojego ojca dr n. med. Piotra Małka – jednego z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. 

Obecnie wykonuję najbardziej rozległe i trudne technicznie zabiegi związane z dziedziną proktologii łącząc tradycyjną sztukę chirurgii z nowoczesną technologią.

Jestem członkiem towarzystw:

– Towarzystwo Chirurgów Polskich,

– European Society of Coloproctology.

– Polski Klub Koloproktologii

Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu na MedTube, gdzie znajdziecie Państwo filmy z przeprowadzanych przeze mnie operacji: https://medtube.pl/users/zbigniew-malek

002003006sgs0051001