Rektoskopia

Zdecydowanie rzadziej wskazane jest wykonanie badania bardziej inwazyjnego i o większym zasięgu niż anoskopia tj. rektoskopii.

Rektoskopia to badanie polegające na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy. W trakcie rektoskopii można również zobaczyć końcowy odcinek jelita grubego – esicę. Badanie to łącznie obejmuje odcinek około 20-25 cm badanego jelita. Do rektoskopu w trakcie badania doprowadzane jest tzw. zimne światło za pomocą światłowodu.

Wskazania do przeprowadzenia rektoskopii to:

  • bóle w okolicy odbytu, podbrzusza,
  • zmiana rytmu wypróżnień lub kształtu oddawanego stolca, daremne parcie na stolec bądź bezwiedne oddawanie stolca,
  • krwawienie z odbytu (także tzw. krwawienie utajone – krew w stolcu jest stwierdzana tylko w badaniu laboratoryjnym),
  • guzy w odbycie,
  • sączenie wydzieliny z odbytu,
  • świąd odbytu z niewyjaśnionej przyczyny.