post06

Zakres kwalifikacji i możliwości leczenia operacyjnego obejmują zarówno aspekty chirurgii ogólnej (wliczając w to zabiegi proktologiczne wykonywane laserem) jak i onkologicznej. Operacje laparoskopowe kamicy pęcherzyka żółciowego, przepuklin pachwinowych, udowych, innych brzusznych, diagnostyczne laparoskopie jamy brzusznej, nowotwory jelita cienkiego oraz grubego, inne guzy jamy brzusznej. Oczywiście moim celem jest dążenie do przeprowadzenia części wyżej wymienionych operacji dotyczących jamy brzusznej techinkami małoiwazyjnymi pokrywającymi sie w niektórych aspektach z synonimem chirurgii laparoskopowej.

Chirurgia laparoskopowa jamy brzusznej w tym również operacje onkologiczne takie jak resekcje jelita grubego i odbytnicy z powodu raka pozwalają na wcześniejsze uruchomienie, wprowadzenie żywienia doustnego a w końcu krótszy pobyt chorego w szpitalu. Wiążą się ze znacznie mniejszymi ranami i bólem pooperacyjnym. Takie nowoczesne podejście do chirurgii ogranicza powikłania pooperacyjne jak zrosty w jamie brzusznej czy przepukliny w bliznach pooperacyjnych.

Operacje takie polegają na wprowadzenie trokarów do jamy brzusznej poprzez małe nacięcia skóry. Trokary stanowią sztuczne porty przez które wprowadza się odpowiednie instrumentarium celem przeprowadzenia operacji. Na początku wprowadza się kamerę celem dokładnej inspekcji jamy brzusznej – dzięki skośnej optyce np 30 stopniowej uzyskujemy bardzo precyzyjny wgląd. Pozostałe narzędzia to często bardzo zaawansowane instrumentarium jak noże harmoniczne czy staplery do mechanicznych zespoleń jelitowych. Dzięki takiemu delikatnemu ”wkroczeniu” do jamy brzusznej korzystamy z niczym niezmąconej anatomii co czyni chirurgię laparoskopową niezwykle precyzyjną i bezkrwawą.

Mając świadomość wyżej wymienionych zalet chirurgii laparoskopowej w dzisiejszych czasach powinniśmy dążyć oczywiście w miarę możliwości i zdrowego rozsądku do przeprowadzenia większości operacji jamy brzusznej (również onkologicznych) technikami małoinwazyjnymi.

Laserowa chirurgia proktologiczna podobnie jak chirurgia laparoskopowa jest najnowszym technicznym osiągnięciem w medycynie i wiąże się z dużo krótszym i mniej bólowym leczeniem w porównaniu z tradycyjnymi technikami operacyjnymi – szczególnie w chorobie hemoroidalnej oraz przetokach okołoodbytniczych.