post06

Zakres kwalifikacji i możliwości leczenia operacyjnego obejmują zarówno aspekty chirurgii ogólnej (wliczając w to zabiegi proktologiczne wykonywane laserem) jak i onkologicznej. Począwszy od kamicy pęcherzyka żółciowego, przepuklin pachwinowych, udowych, innych brzusznych a kończywszy na chirurgii żołądka, jelita cienkiego oraz grubego, guzów jamy brzusznej, chirurgii tarczycy oraz nadnerczy Oczywiście moim naturalnym celem jest dążenie do przeprowadzenia dużej części wyżej wymienionych operacji dotyczących jamy brzusznej technikami małoinwazyjnymi – czyli za pomocą chirurgii laparoskopowej.

Chirurgia laparoskopowa jamy brzusznej w tym również operacje onkologiczne takie jak resekcje jelita grubego i odbytnicy z powodu raka pozwalają na wcześniejsze uruchomienie, wprowadzenie żywienia doustnego a w końcu krótszy pobyt chorego w szpitalu. Wiążą się ze znacznie mniejszymi ranami i bólem pooperacyjnym. Takie nowoczesne podejście do chirurgii ogranicza powikłania pooperacyjne jak zrosty w jamie brzusznej czy przepukliny w bliznach pooperacyjnych.

Operacje takie polegają na wprowadzenie trokarów do jamy brzusznej poprzez małe nacięcia skóry. Trokary stanowią sztuczne porty przez które wprowadza się odpowiednie instrumentarium celem przeprowadzenia operacji. Na początku wprowadza się kamerę celem dokładnej inspekcji jamy brzusznej – dzięki skośnej optyce np 30 stopniowej uzyskujemy bardzo precyzyjny wgląd. Pozostałe narzędzia to często bardzo zaawansowane instrumentarium jak noże harmoniczne czy staplery do mechanicznych zespoleń jelitowych. Dzięki takiemu delikatnemu ”wkroczeniu” do jamy brzusznej korzystamy z niczym niezmąconej anatomii co czyni chirurgię laparoskopową niezwykle precyzyjną i bezkrwawą.

Mając świadomość wyżej wymienionych zalet chirurgii laparoskopowej w dzisiejszych czasach powinniśmy dążyć oczywiście w miarę możliwości i zdrowego rozsądku do przeprowadzenia większości operacji jamy brzusznej (również onkologicznych) technikami małoinwazyjnymi.

Laserowa chirurgia proktologiczna podobnie jak chirurgia laparoskopowa jest najnowszym technicznym osiągnięciem w medycynie i wiąże się z dużo krótszym i mniej bólowym leczeniem w porównaniu z tradycyjnymi technikami operacyjnymi – szczególnie w chorobie hemoroidalnej oraz przetokach okołoodbytniczych.